اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

اظهار نظر آقای ناصر زرافشان وکیل دانشجویان زندانی

ناصر زرافشان، که وکالت تمامی دانشجویان چپ بازداشت شده را برعهده دارد، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی تعداد آنها را 32 نفر ذکر کرد.

آقای زرافشان با اشاره به این که در اطلاعیه وزارت اطلاعات اشاره ای به این که دستگیرشدگان چه کسانی هستند نشده است، گفت موکلین او همه دانشجو هستند و دانشگاه محل تحصیل، سال ورود، شماره دانشجویی و حتی تعداد واحدهایی که گذرانده اند معلوم است و بنابراین تهمت جعل کارت دانشجویی در مورد آنها مصداق ندارد.

آقای زرافشان همچنین گفت دو نفر از دستگیرشدگان آزاد شده اند و بعضی دیگر از آنها با خانواده های خود تماس تلفنی داشته و از سلامت خود خبر داده بودند. به گفته آقای زرافشان گرچه مقامات رسمی هیچ اطلاعی از محل نگهداری این دانشجویان نداده اند، به نظر می رسد بیشتر آنها در بند ٢٠٩ زندان اوین نگهداری می شوند.

آقای زرافشان می گوید در حالی که جامعه ایران در حال حاضر با انواع بحران ها روبروست انتظر می رود “با تعدادی دانشجو که قصد دارند به مناسبت روز دانشجو و در داخل دانشگاه تجمعی برگزار کنند، برخورد معقول تری صورت گیرد”.

به گفته آقای زرافشان “دانشجویان ایرانی ۵۰ سال است که با این تهمت ها و برخوردها آشنایی دارند” و یک نیروی اجتماعی با این برخوردها از صحنه بیرون نخواهد رفت”.

No comments: