اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

رئیس پارلمان اروپا خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شد

هانس-گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا

هانس-گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا، خواستار آزادی ۲۸ دانشجوی زندانی ایرانی شده است. وی همزمان اعدام یک جوان ۲۱ ساله را در ابتدای دسامبر سال جاری به دلیل جرمی که در سیزده سالگی مرتکب شده است، به شدت محکوم کرد.

هانس- گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا از حزب دمکرات مسیحی آلمان، خواستار آزادی ۲۸ دانشجوی زندانی ایرانی شده است. پوترینگ گفته است که مسـئولان ایرانی باید به طور کامل خانواده‌ها و وکیلان مدافع این دانشجویان را از سرنوشت آن‌ها مطلع کنند. بنا به گزارش یک هیئت از پارلمان اروپا که هفته‌‌ی گذشته از ایران دیدار کرد، دانشجویان یادشده به دلیل تدارک برگزاری تظاهرات روز دانشجو در شانزدهم آذر (۷ دسامبر) دستگیر شده‌اند.

به گفته‌ی پوترینگ فهرست نام‌های این دانشجویان باید در اختیار مسئولان ایرانی و نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در تهران قرار گیرد. وی همزمان اعدام یک جوان ۲۱ ساله را در ابتدای دسامبر سال جاری به دلیل جرمی که در سیزده سالگی مرتکب شده است، به شدت محکوم کرد. به گفته‌ی آقای پوترینگ ایران با این اعدام، منشور حقوق کودکان سازمان ملل را که دولت این کشور به آن پیوسته، نقض کرده است. گذشته از این، عمل یاد شده در تناقض با تمامی وعده‌هایی ست که ایران در ماه‌های گذشته به اتحادیه‌ی اروپا داده ا

No comments: