اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

فعالین دانشجوی ایرانی را آزاد کنید!

ما فعالین دانشجویی و شاغلین بخش آموزشی بازداشت بیش از 30 نفر از فعالین دانشجویی در تاریخ 7 دسامبر 2007 را توسط رژیم ایران محکوم می کنیم. این روز (16 آذر در تقویم ایرانی) همواره روز اعتراض دانشجویان در ایران بوده است و فعالین دانشجویی بعد از شرکت در اجتماعاتی که خواست آنها آزادی، برابری و احترام به حقوق بشر بوده است در تعدادی از شهرهای ایران دستگیر و روانه زندان شده اند.

این تنها یکی از و جدیدترین عمل سرکوب گرایانه رژیم اسلامی ایران است. این نوع برخورد وحشیانه را قبلا در سرکوب شدید جنبش کارگری در ایران، پیگرد و زندانی کردن رهبران اتحادیه های کارگری مانند محمود صالحی و منصور اسانلو، تجربه کرده ایم. رژیم ایران بخوبی از اتحاد روبه رشد کارگران و جنبش دانشجویی آگاه است و بشدت از آن هراس دارد.

ما از رژیم ایران می خواهیم که فورا تمامی دانشجویان و فعالین کارگری را آزاد کند و تمامی فعالین چپ و کارگری و تشکلهای سیاسی را به حمایت از کارگران، زنان و دانشجویان ایرانی در مقابل نظامیگری آمریکا و سرکوب توسط رژیم مذهبی-سرمایه داری ایران فرا می خوانیم.

امضا توسط:

1. سوفی باکلند، اتحادیه ملی دانشجویان، کمیته اجرایی ملی و کمپین "آموزش و پرورش برای فروش نیست"

2. لورا شوارتز، اتحادیه ملی دانشجویان ، کمیته زنان

3. سوفی لافیت، اتحادیه ملی دانشجویان ، کمیته زنان

4. هیدر شاو، مسئول تالار دانشجویی برتون، اتحادیه دانشجویی دانشگاه لیدز(6-2005)

5. دانیل راندال، اتحادیه ملی دانشجویان، ان ای سی (6-2005) و دبیر انجمن No Sweat Society در دانشگاه شفیلد

6. پت مرفی، اتحادیه ملی آموزگاران، ان ای سی

7. تام اترراینر، دبیر مشترک اتحادیه ملی آموزگاران در شهر ناتینگهام

8. پیت رادکلیف، دبیر اتحادیه دانشگاهها کالجها (UCU) شعبه داربی

9. پت مارکت، دبیر شعبه اتحادیه ملی آموزگاران در شهر نورثامپتون

10. تیم کوپر، دانشگاه ترنت در شهر ناتینگهام

11. دانیل فیشر، نماینده علمی در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

12. مولی آزل، نماینده زنان در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

13. تری فولتون، نماینده دانش آموختگان برای مسکن در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

14. جیمز پولارد، نماینده مسکن دانشجویان در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

15. هری گایلز، نماینده دانشجویان غایب در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

16. آلکس هیز، نماینده دانشجویان پاره وقت در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

17. لوکاس راس، نماینده اقلیت های قومی در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

18. مارکوس مایو نماینده دانشجویان رشته الهیات در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

19. مارتین شمایر، نماینده در SRC ، دانشگاه سنت اندرو

No comments: