اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

بیانیه شماره 2 دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ایران

تفنگت را آزار نده، دهانم را نمی توانی بست!

دانشگاه پادگان شده است، دانشجویان مقاومت کنید!

دانشجویان! کارگران! رنج دیدگان و مردم ایران!

بار دیگر یاد سال های سیاه ۱۳۶۰، سال های سرکوب و اختناق زنده شده است. بار دیگر بانیان و حامیان نظم کثیف موجود، هوای به بند کشیدن پاک ترین یاران ما را کرده اند.

فضای ملتهب و جنگی موجود، لابی قدرت ها و خطر شوم حمله ی نظامی به ایران، دولت جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار داده است که برای حفظ سیطره ی خود بر مردم ستم دیده ی ایران دست به هر اقدام وحشیانه ای زده و کوچک ترین ندای آزادی خواهی و برابری طلبی را در نطفه خفه کند.

در هفته ی گذشته و در پی اعلام برگزاری مراسم روز دانشجو در روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه توسط دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، شاهد آن بودیم که تعداد نزدیک به ۴۰ نفر از دانشجویان به طرق مختلف و حتی برخی در محوطه ی دانشگاه تهران توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شده و تحت شدیدترین بازجویی ها و در مواردی شکنجه قرار گرفتند و بدین ترتیب، سناریوی وزارت اطلاعات برای سرکوب جنبش چپ دانشجویی آغاز شد. با احتساب دانشجویانی که تا به حال آزاد شده اند، در این لحظه ۲۹ نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف در ارتباط با مراسم ۱۳ آذر بازداشت شده اند که اکثر آنان به بند ۲۰۹ (بند اطلاعات) زندان اوین انتقال یافته اند. ولی حتی چنین برخوردی از سوی فالانژیست ها نیز نتوانست جلوی برگزاری مراسم روز دانشجو را بگیرد و این مراسم با قدرت هر چه تمام تر برگزار شد، هرچند پس از پایان مراسم نیز نیروهای امنیتی دست از تعقیب و دستگیری دانشجویان بر نداشتند. اما این صرفاْ شروع ماجرا بود. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی که به خیال خود ریشه ی اعتراضات و برگزاری مراسم در دانشگاه های دیگر را خشکانده بود به ناگاه با سیل عظیمی از اعتراضات پرشور دانشجویان آگاه در سراسر ایران و همچنین حمایت های بین المللی از دانشجویان در بند مواجه شد. دانشگاه های کرمانشاه، تبریز، سنندج، شیراز، اصفهان، مازندران، مشهد و ... تنها گوشه ای از قدرت همبستگی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند که با برگزاری تجمعات قدرتمند، خشم خود را از اسارت رفقایشان اعلام کردند.

دانشجویان! دانشگاه پادگان شده است، مقاومت کنید! آرام ننشینید! کلید آزادی دانشجویان دربند در دستان ماست! به عاملین این سرکوب ها نشان خواهیم داد که خشم ستم دیدگان ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که به این سادگی ها خاموش شود. جنبشی که شریان هایش از بطن جامعه می جوشد تا استقرار نهایی آزادی و برابری نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان از پای نخواهد نشست.

بدین وسیله ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ایران اعلام می کنیم که دستگیری گسترده ی رفقایمان نه تنها خللی در اراده ی ما برای مبارزه در راه آزادی و برابری وارد نکرده، بلکه انگیزه ای است قدرتمند برای تداوم راهمان و همچنین خطاب به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اعلام می کنیم که اعتراضات و ناآرامی های تاکنونی تنها بخشی از قدرت ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب است و تا آزادی تمام رفقای در بندمان، آتش خشم ما فروکش نخواهد کرد.

چخماق ها کنار فتیله بی طاقت اند
خشم کوچه در مشت توست!

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ایران

No comments: