اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 01, 2007

حمایت بین المللی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب

هفته نامه weekly worker با درج پوستر فراخوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بر روی جلد خود از آنها حمایت کرد.

برای دانلود نشریه می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود کنید

No comments: