اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

August 08, 2007

« اطلاعیه ی مهم»

بدین وسیله به اطلاع کلیه ی فعالین کارگری، دانشجویان و مردم آزادیخواه می رساند، اطلاعیه ای که با امضای " شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری" و با عنوان "کارگران زندانی آزاد باید گردند" منتشر شده است، جعلی بوده و هیچ ارتباطی به این شورا ندارد، ما از عموم فعالین کارگری و دیگر عزیزان، تقاضا داریم به هر طریقی که می توانید خبر تکذیب تجمع 18/5/1386 در مقابل درب اصلی دانشگاه تهران را به اطلاع دیگر دوستان برسانید.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری
15/5/1386

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
اتحاد کمیته های کارگری
انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران
جمعی از فعالین کارگری
گروهی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران
shorayehamkari@gmail.com

No comments: